Giva Sveriges Kvalitetskod

Här kan du ladda ner våra policyer.

Effektrapport Giva sverige 2019
Effektrapport Giva sverige 2020
Effektrapport Giva sverige 2021

Ladda ner effektrapport Giva sverige 2021

Effektrapport Giva sverige 2022
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2022
Policy för att motverka oegentligheter
Insamlingspolicy
Placeringspolicy
Code of Conduct Policy
Vi är här för att stödja dig
 varje steg på vägen.

© Copyright 2023. Muslim Aid Sverige. All Rights Reserved.

Serving humanity since 1985.