Giva Sveriges Kvalitetskod

Här kan du ladda ner våra policyer.

  • EFFEKTRAPPORT GIVA SVERIGE – 2019 (PDF) – Ladda ner
  • EFFEKTRAPPORT GIVA SVERIGE – 2020 (PDF) – Ladda ner
  • EFFEKTRAPPORT GIVA SVERIGE – 2021 (PDF) – Ladda ner
  • ÅRSMÖTESPROTOKOLL – 2020 (PDF) – Ladda ner
  • ÅRSMÖTESPROTOKOLL – 2021 (PDF) – Ladda ner
  • ÅRSMÖTESPROTOKOLL – 2022 (PDF) – Ladda ner
  • POLICY FÖR ATT MOTVERKA OEGENTLIGHETER (PDF) – Ladda ner 
  • INSAMLINGSPOLICY (PDF) – Ladda ner
  • PLACERINGSPOLICY (PDF) – Ladda ner
  • CODE OF CONDUCT POLICY (PDF) – Ladda ner

Kontakta oss