Vill du ha fler belöningar under Ramadan?

”Den troendes skugga på Uppståndelsens dag kommer att vara dennes välgörenhet.”(Al-Tirmidhi)

Zakat al-Mal

Zakat är den årliga betalning som görs av muslimer för att stödja de mest behövande. Det är en av de fem pelarna.....

DONERA NU!

Fidya

Om en person är oförmögen att fasta på grund av exempelvis ohälsa eller sin ålder, ges en betalning i utbyte. Fidya är 75 kr per dag....

DONERA NU!

Kaffarah

Är när en fastande person medvetet bryter sin fasta. De är då skyldiga att göra om fastan och göra en betalning.....

DONERA NU!