NÖDLÄGE!

Översvämning i Libyen

Tillsammans kan vi göra skillnad för folk i nöd.

Stöd Muslim aid Sverige

Donera valfri summa idag

Nödläge!

Palestina

Hjälp vårt team att svara med livräddande hjälp

NÖDLÄGE!

Jordbävning i Marocko

Tillsammans kan vi göra skillnad för folk i nöd.

Hållbara donationer

Bygg brunnar

Hjälp de drabbade

Där behovet är störst

Stöd detta ändamål

Nödläge i palestina

Aktuellt

Katastrofer 2023 - Hjälp andra.

Väx själv

Vi vädjar nu till dig att stödja vår insats för att hjälpa de drabbade familjerna i Palestina, Libyen och Marocko. Stöd vårt arbete och donera din gåva till vår katastroffond idag!

Din gåva är en livlina

Din generositet är deras lättnad.

Människor utan hem

Hjälp oss att hjälpa! 


Hjälper andra människor

Vi ger oss inte förrän alla människor runtom i världen lever i säkerhet

JORDBÄVNING I TÜRKIYE OCH SYRIEN Muslim aid lanserar en global insats som uppgår till 24 miljoner dollar för att leverera akut nödhjälp till befolkningen i Syrien och Türkiye.

Muslim Aid Sweden Statistik


0kr

Nåddes under 2021

0 mottagare

I fler än 20 länder

0kr
Zakat delas ut varje år
 

Populära ändamål

Donera till välgörande
ändamål runt om i världen
Donera till ett eller flera nedanstående projekt och gör bestående skillnad

Vatten för Somalia

Svår torka har drabbat Somalia och miljontals människor riskerar att svälta ihjäl. Hjälp oss bygga vattenbrunnar som kan förse hela byar med vatten.


Fadder

Skänk pengar till änkor och föräldralösa barn.


Uigurer

Genom att arbeta tillsammans kan vi göra skillnad för de uiguriska flyktingarna och ge dem tillgång till tak över huvudet, säkerhet och mat.

Nödläge i Jemen

Fler än 20 miljoner människor i Jemen är i desperat behov av hjälp.

70%

Insamlat 250 270; Mål: 300 000

Ramadan 2023
Betala zakat och rena dina pengar
   Vad är Zakat?

Den lexikala betydelsen av ordet zakat är tillväxt, välsignelse, ökning av det som är gott, renhet eller lovord. I den religiösa lagen (sharia) är zakat namnet på en fastställd summa eller mängd som måste betalas till särskilda mottagare under särskilda villkor. Den kallas zakat eftersom tillgångarna växer och blir välsignade i kraft av givandet och av mottagarnas böner, och för att den renar givaren från synd och upphöjer honom i det att den vittnar om givarens uppriktiga tro.

   Varför betalar vi zakat?

Att betala zakat är en religiös plikt och den tredje av islams fem pelare.

I Koranen står det: Tag då emot något av dem som offergåva [Muhammad]; så renar du dem [från synd] och hjälper dem att växa [i rättfärdighet]. Och be för dem – dina böner ger dem trygghet och tröst; Gud hör allt, vet allt. (K. 9:103)

   Vem måste betala zakat?

Alla muslimer, män såväl som kvinnor, vuxna såväl som barn, som under ett helt månår har haft ägodelar som når upp till nisab.

Vi är här för att stödja dig
 varje steg på vägen
Vår värdegrund inspireras av 
islams skrifter som lär oss att en väsentlig del av vår mänsklighet kommer till uttryck först när vi 
hjälper och underlättar för andra.
"Om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet "
(K. 5:32)

Senaste nyheterna & artiklarna från vår blog

Sol- och månförmörkelser

Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen.

Arafah-dagen

Den 9:e dhu’l-hijjah, överflödar den gudomliga nåden & barmhärtigheten, dagen betraktas av många lärde som årets bästa dag.

Dhu’l-hijjahs första tio dagar

Gud har välsignat Muhammeds umma, må Guds frid och välsignelse vara med honom, med möjlighet att skörda belöningar och välsignelser under årets alla dagar.