Belöning utöver Qurbani? Fasta, de nio dagarna av Dhul Hijjah.

“Alla Adams barns handlingar är för en själv, förutom fastan, vilket är för Mig och Jag skall belöna det.” [Bukhari]

Zakat al-Mal

Zakat är den årliga betalning som görs av muslimer för att stödja de mest behövande. Det är en av de fem pelarna.....

DONERA NU!

Qurbani

Qurbani (också känt som Udhiya) är den viktiga islamiska utövningen där man uppoffrar ett boskapsdjur under firandet av Eid ul-Adha...

DONERA NU!