Vatten

Någon frågade Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom: ”Vilken välgörenhet är bäst?” och han svarade, ”[att förse andra med] vatten”. (Abu Dawud)

Utan rent vatten dör tusentals människor varje dag.

Idag saknar 2,1 miljarder människor av jordens befolkning säker tillgång till rent dricksvatten.

Över 340 000 barn under fem år dör varje år av uttorkning orsakad av diarré och vattenburen sjukdom.

Brist på sanitet och rent dricksvatten är fortfarande ett av de största hoten mot dem som lever i fattigdom i underutvecklade länder.

Rent dricksvatten är allt som krävs för att rädda dem. Vill du rädda deras liv?

Om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela mänskligheten. (Koranen, 5:32)

Din donation till våra vattenprojekt hjälper oss att genomföra WASH-projekt (vatten, sanitet och hygien) runtom i världen.

Vi genomför vattenprojekt i konfliktzonerna i Gaza där infrastrukturen har förstörts och i avlägsna byar i Somalia som drabbats av extrem torka.

Vatten – den viktiga livskällan som fortsätter att ge.

Dina donationer kan gå till att bygga solenergidrivna vattenstationer, vattenledningar och infrastruktur, toaletter eller brunnar.

Din generositet vara till gagn för hela samhällen i flera månader eller till och med år, skydda befolkningen mot sjukdomar och låta dem åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter. Din donation till våra vattenprojekt är en sadaqah jariyah – en gåva som kontinuerligt gagnar och räddar mänskoliv varje dag.

Alla har rätt till vatten. Alla har rätt till liv.

Donera i dag så kan du skydda familjer mot sjukdom och släcka deras törst.

Ge vatten idag!

2,1 miljarder människor i världen saknar säker tillgång till rent dricksvatten. Tillgång till vatten och sanitet är ett av de största hoten för dem som lever i fattigdom i underutvecklade länder. Alla har rätt till rent vatten, alla har rätt att leva. Donera idag.

© Copyright 2023. Muslim Aid Sverige. All Rights Reserved.

Serving humanity since 1985.