Vatten för Gaza

Den pågående konflikten i Palestina har bland annat lett till en kollaps av grundläggande service och infrastruktur. Sanitet och rent dricksvatten är bristvaror, och fler än en miljon människor lever under extrema förhållanden.

Systemen för vattenfiltrering har förstörts, vilket har lett till spridning av bakterier och sjukdomar i samhället. Färre än 50% av hushållen har tillgång till rent vatten.

Döende av törst och sjukdom.

Konflikten i Gaza har pågått sedan 2015. Mindre än en tredjedel av Gazas vattenverk är reglerade eller licensierade, vilket leder till föroreningsrisker när avloppsvatten blandas med dricksvatten. Den ostabila strömförsörjningen och svårigheter med att leverera material har förvärrat problemet.

Du kan hjälpa oss att leverera rent vatten till Gaza.

Vatten bör vara en källa till hopp och liv, inte rädsla och fara. Det finns ett akut behov av säker tillgång till rent vatten och att förbättra sanitet och hygien i hemmen och på andra platser i samhället. En reglerad och stabil vattenförsörjning är av yttersta vikt för att hjälpa dem som skadats, för att familjer ska få tillgång till rent dricksvatten, laga mat eller tvätta och för att hålla boskapen vid liv.

Tillsammans gör vi en skillnad.

Muslim Aid har varit på plats i Gaza sedan 2006 och arbetar hårt för att tillhandahålla viktiga tjänster.

Ditt stöd hjälper oss att rädda och förbättra livet för människor som lever under desperata förhållanden. Det kommer att lätta en börda från deras axlar och underlätta deras dagliga liv.

Gaza är en av de mest tätbefolkade platserna på jorden, och dess befolkning är i desperat behov av säker tillgång till rent dricksvatten. Donera nu och hjälp till att förse Gazas befolkning med rent dricksvatten.

© Copyright 2023. Muslim Aid Sverige. All Rights Reserved.

Serving humanity since 1985.