Uigurer

Visste du att Turkiet är en tillflyktsort för uiguriska flyktingar och att ungefär 50 000 uiguriska flyktingar har flytt till Turkiet?

Uigurerna tvingades att fly till bland annat Turkiet på grund av den hänsynslösa etniska förföljelse som de blev utsatta för i sitt hemland.

Muslim Aid Sweden arbetar tillsammans med Muslim Aid USA för att hjälpa flyktingar som har anlänt till Turkiet och ge dem tak över huvudet, säkerhet och mat.

För endast 500 kr kan du ge mat till en uigurisk flyktingfamilj bestående av fem personer under en hel månad.

För 10 250 kr kan du betala boende för en uigurisk flyktingfamilj bestående av fem personer under ett helt år.

Genom att arbeta tillsammans kan vi förbättra de uiguriska flyktingarnas liv.

Och om någon räddar ett människoliv, ska det anses som om han hade räddat hela mänskligheten. (K. 5:32)

Genom att arbeta tillsammans kan vi göra skillnad för de uiguriska flyktingarna och ge dem tillgång till tak över huvudet, säkerhet och mat.