Sadaqa Jariyah

Skillnaden mellan en vanlig gåva (sadaqah) och en bestående gåva (sadaqah jariyah) är att sadaqah gagnar mottagaren en gång och räknas som en god gärning för givaren, medan sadaqah jariya gagnar mottagaren flera gånger och under lång tid. Den som ger sadaqah jariyah kan därför gagnas av detta även efter sin död. Skillnaden mellan vanlig sadaqah och sadaqah jariyah kan beskrivas som skillnaden mellan att ge någon mat att äta och att låta bygga en brunn. När du ger någon mat att äta gagnar det mottagaren en gång och du belönas för det. När du låter bygga en brunn, ur vilken människor kan dricka, belönas du varje gång någon använder brunnsvattnet i framtiden, även om du själv har lämnat jordelivet.

Visste du att du kan ge sadaqah jariyah i någon annans ställe? Du kan till exempel ge sadaqah jariyah med avsikt att belöningen ska ges till någon som har dött. När man förlorar någon man håller av finns det ingen som kan ta deras plats och det kan vara svårt att veta vad man kan göra för honom eller henne. Att ge sadaqah jariyah i deras ställe är bland de bästa du kan göra för dem eftersom det gagnar dem i graven och det tillkommande livet. Följeslagaren Sa’d bin ’Ubadahs mor hade dött och han gick till Profeten, frid och välsignelser vara med honom, för att fråga vad han kunde göra för henne. Han frågade:

”Guds Sändebud, min mor har avlidit och jag undrar vilken sadaqah som är bäst?” Profeten, frid och välsignelser vare med honom, svarade: ”Vatten”. Ubadah byggde därför en brunn och sade: ”Den här brunnen är för min mor.” [Abu Dawud]

De människor som får nytta av din sadaqah jariyah kommer dessutom att be för dig eller dina nära och kära. Detta innebär att ni, utöver belöningen ni får varje gång någon använder brunnen, kommer att gagnas av böner från människor ni aldrig har sett eller mött!

Sadaqah jariyah är en bestående gåva. Det är en av de bästa gåvorna eftersom ni, eller era nära och kära, kan få belöning för den långt efter er död. Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, gav oss det glada budskapet att bestående gåvor kommer att gagna oss efter att vi lämnat detta liv: När en människa dör, upphör alla hennes verk utom tre: Gåvor som består, kunskap som andra har nytta av och ett rättfärdigt barn som ber för henne. [Muslim]

© Copyright 2023. Muslim Aid Sverige. All Rights Reserved.

Serving humanity since 1985.