Projekt


Där behovet är som störst

Hjälp till att förse de mest sårbara med grundläggande förnödenheter och livräddande resurser.


Bygg brunnar

Möjliggör tillgång till rent vatten och främjar hälsa och i samhällen där behovet är som störst.


Fadder

Ditt engagemang skapar varaktig förändring genom utbildning, hälsa och trygghet för de mest utsatta barnen.


Föräldralösa & änkor

Ditt bidrag ger dem en känsla av trygghet, hopp och möjlighet till en bättre tillvaro i svåra tider.


Vatten

Ditt bidrag möjliggör hälsa, hygien och överlevnad för samhällen där tillgången till rent vatten är bristfällig.


Vatten för gaza

Hjälp till att lindra vattenkrisen i Gaza genom att donera.


Uigurer

Ditt bidrag hjälper till att främja medvetenhet, rättigheter och humanitärt stöd för att skydda och stärka Uiguriska människors välbefinnande.


Sadaqa jariyah

Stöd projekt som ger kontinuerliga fördelar och belöningar i form av utbildning, hälso- och sjukvård, eller andra sociala initiativ för de mest behövande.


Vatten för Somalia

Ditt bidrag kommer att göra en direkt och omedelbar skillnad genom att förse samhällen med en livsviktig resurs och främja hälsa och välbefinnande i områden med akut vattenbrist.

© Copyright 2023. Muslim Aid Sverige. All Rights Reserved.

Serving humanity since 1985.