Om Muslim Aid och Muslim Aid Sweden

Muslim Aid (MA) bildades i Storbritannien 1985 av lokala ledare från 17 muslimska organisationer för att bekämpa torkan på Afrikas horn. MA har utvecklats till att bli en ledande och väletablerad brittisk välgörenhetsorganisation, vars arbete inspireras av islams läror om medkänsla, empati, generositet och att bistå de svaga och nödställda. Hjälparbetet utförs med hjälp av akuta insatser men också genom långsiktiga insatser för att motverka fattigdom och dess orsaker. MA strävar efter att ge människor möjlighet att leva ett värdigt liv i välfungerande samhällen.

 

Muslim Aid Sweden (MAS) är en ideell förening som grundades 2014. Vi har ett nära samarbete med vår partnerorganisation MA i humanitära insatser och utvecklingsprojekt i olika länder där MA har funnits representerat i fler än 30 år. Den svenska organisationen är fristående från MA. Vi har en egen styrelse och egna anställda men agerar som en partnerorganisation och har tillgång till MA:s resurser, kompetens och mycket annat. Våra insamlade medel kommer från privatpersoner och organisationer.

MA strävar efter att motverka fattigdom i världen och fattigdomens bakomliggande orsaker genom att utveckla innovativa och hållbara lösningar för att ge människor möjlighet att leva ett värdigt liv i välfungerande samhällen, och genom att stödja initiativ som främjar ekonomisk och social rättvisa.

 

MAs värderingar bygger på medkänsla och lyhördhet för andras behov och villkor; att ge människor möjligheter att förverkliga sin egen potential; rättvisa för alla genom att beakta människors rättigheter; att behandla människor med den värdighet och respekt de förtjänar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös bakgrund; ansvar och strävan att göra vårt allra bästa i våra egna handlingar och gentemot våra medmänniskor och partners.

MA lägger stor vikt vid humanitära insatser som syftar till att leverera akuthjälp i samband med katastrofer samt långsiktiga utvecklingsprojekt för att bygga lokalbefolkningens kapacitet. Det mest effektiva sättet att göra detta är genom att etablera fältkontor i krisområden som gör det möjligt för MA att genomföra projekt utan tidsbegränsningar. MA har idag 7 fältkontor runt om i världen som fokuserar på hållbara program och vi ger bistånd till och driver utvecklingsprogram i över 20 länder

Kontakta oss