Om Muslim Aid

Bakgrund

Muslim Aid bildades i Storbritannien 1985 av lokala ledare från 17 muslimska organisationer som svar på torkan i Afrikas horn. Som en ledande och väletablerad brittisk välgörenhetsorganisation styrs Muslim Aids arbete av islams läror såsom medkänsla, empati, generositet och viljan att hjälpa andra i nöd. Detta genomförs genom akuta insatser och genom att motverka fattigdom och dess orsaker som gör det möjligt för individer och samhällen att leva ett värdigt liv.

 

VÅRT UPPDRAG

Muslim Aid, en ledande brittisk muslimsk bistånds- och utvecklingsorganisation, grundad i islams läror, strävar efter att motverka fattigdom och dess orsaker genom att utveckla innovativa och hållbara lösningar som gör det möjligt för individer och samhällen att leva i värdighet och genom att stödja initiativ som främjar ekonomisk och social rättvisa.

 

VISION

Vår vision är minskad fattigdom, utbildning för alla och att tillhandahålla grundläggande bekvämligheter för dem som behöver; i syfte att skapa en värld där välgörenhet och medkänsla frammanar rättvisa, självtillit och mänsklig utveckling.

VÄRDERINGAR

Muslim Aids värderingar är medkänsla och lyhördhet för andras behov och villkor; att ge människor möjligheter att förverkliga sin egen potential; rättvisa för alla genom att betrakta människors rättigheter och behandla dem med den värdighet och respekt de förtjänar, oavsett etnisk bakgrund; och ansvar både för våra egna handlingar och våra partners.

VAR VI ARBETAR

Muslim Aid lägger stor vikt vid långsiktiga utvecklingsprojekt som bygger kapacitet hos lokalbefolkningen när de hjälper sig själva.

Det mest effektiva sättet att göra detta är genom att etablera fältkontor i krisområden som gör det möjligt för Muslim Aid att genomföra sådana projekt utan tidsbegränsningar.

Vi har fältkontor runt om i världen som fokuserar på hållbara program och vi ger bistånd och driver utvecklingsprogram i över 70 länder.