Nödläge i Palestina

Palestina nödsituation

Bomber faller över Gaza igen. Hundratals har dödats, och infrastrukturen i området förstörs. Invånare på Gazaremsan har flytt sina hem. Detta är en oroande upptrappning av våldet som bara kommer att leda till förlust av liv och förstörelse av försörjning. Hjälp vårt team att rädda liv. Donera nu.

Gazas elförsörjning har stängts av. Varken mat eller bränsle kommer in. Allt detta har oerhört allvarliga konsekvenser för människor, sjukhus och medicinska faciliteter.

Det finns också ett brådskande behov av blod till offren som drabbats av det brutala bombardemanget.

Men det finns hopp.

Muslim Aid har arbetat i Gaza de senaste 17 åren och under den tiden har vi stöttat hundratals projekt inom hälsovård, utbildning och boende.

Vi skapar vattentillförsel i sjukhusen. Vi stöder barn genom faddergåvor. Vi återuppbygger sköra hem. Och vi mobiliserar en medicinsk insats i Gaza för att hjälpa våra palestinska bröder och systrar.

Världens största öppna fängelse

Många palestinier och humanitära organisationer fortsätter att beskriva Gaza som världens största öppna fängelse, en strikt kontrollerad landremsa med små möjligheter till flykt eller tillväxt.

En tredjedel av palestinierna lever under fattigdomsgränsen, och efter mer än 15 års blockad och våld har de 2 miljoner invånarna i Gaza kastats i yttersta fattigdom. 80 % av befolkningen är beroende av bistånd för att helt enkelt överleva. Med mat, medicin, vatten och elektricitet på lägsta nivå.

Vi är på marken i Palestina

Muslim Aid är på plats och levererar akut hjälp och har hjälpt till att tjäna de mest utsatta i flera år. Vi har stöttat Palestina med livsnödvändig hjälp som räddar liv, gett tillgång till sjukvård, erbjudit försörjningsmöjligheter, samt byggt hållbara projekt som Gazas vattenavsaltningsenheter.

Föreställ dig att ge en mamma tryggheten i att hennes barn har tak över huvudet. Föreställ dig att ge en skadad person en andra chans genom att ge dem blod som räddar deras liv.

Tiden är avgörande, var vi än behövs, oavsett situation, är vi där.

Låt oss göra ett åtagande idag och stå vid våra palestinska bröder och systrar. Vänligen donera nu, din hjälp gör sannerligen skillnad!

Krisen i Palestina skördar nya liv varje dag

Efter mer än femton års blockader och våld lever en tredjedel av alla palestinier i fattigdom, och fler än 2 miljoner människor i Gaza lever i extrem fattigdom. 80 % av befolkningen är helt beroende av bistånd för sin överlevnad. Det råder brist på mat, mediciner, vatten och el. Människorna i Palestina är i desperat behov av din hjälp. Hjälp dem att överleva!

Med din hjälp kan vi rädda Palestina

Vårt projekt i Palestina är en livlina för miljontals människor i nöd. Många palestinska och utländska välgörenhetsorganisationer beskriver Gaza kontinuerligt som ett av världens största fängelser som är under ständig kontroll och beskjutning, och där invånarna har en minimal chans att fly eller växa. Låt de inte lida ensamma. Hjälp oss att rädda Palestina!

Muslim Aid är på plats och har i flera år arbetat med att bistå med akutmedicinsk utrustning samt livsmedelsbistånd. Du kan donera och hjälpa dem som lever på en plats som av många har beskrivits vara världens största utomhusfängelse.

Människorna i Palestina behöver din hjälp mer än någonsin.

  • 150 kr förser en familj med rent dricksvatten att dricka i nödsituationer.
  • 1 000 kr bidrar till livsnödvändiga mediciner och sjukvårdsanläggningar.
  • 1 750 kr bidrar till upprättandet av en blodbank.

Din donation kan rädda palestiniernas liv och underlätta deras lidande.

Palestina behöver din hjälp NU!

Palestina är under attack och miljontals palestinier lever under fruktansvärda förhållanden. Palestinas befolkning behöver hjälp. Palestina behöver din hjälp nu!