Integretitspolicy


Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Muslim Aid. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur Muslim Aid hanterar dina personuppgifter och annan data.

Denna integritetspolicy förklarar hur och vad vi erhåller, använder samt hur vi skyddar personlig information.

Vilka är vi?

Muslim Aid; vi är hängivna att skydda din personliga data.

Denna integritetspolicy anger hur vi samlar in, lagrar samt använder data.

Följande policy är skriven i enlighet med GDPR and Data Protection Act 1998. Har du frågor gällande denna policy, vänligen kontakta oss.

Vilken information samlar vi?

Vi samlar endast in personlig information relevant till den typ av interaktion som du har med oss. Informationen som vi samlar in är relevant för den typ av transaktion som du ger dig in på.

Den personliga informationen som vi samlar in kan innehålla namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontoinformation (för att upprätta regelbunden direkt debet eller betalningsinformation) samt om du är en skattebetalare.

Vänligen observera att personliga detaljer som vi samlar in inte nödvändigtvis är begränsat till de nämnda kategorierna, utan det beror på hur tjänsterna som du registrerar dig på är utformade.

Vilka delar vi informationen med?

Vi kommer inte att avslöja något av din personliga identifierbara information, förutom när vi har din tillåtelse samt under särskilda förhållanden, såsom när vi i god tro förmodar att lagen kräver det. Vi ingår kontrakt med alla dem som behandlar vår data och övervakar deras aktiviteter regelbundet för att försäkra oss om att de följer våra policyn och förfaranden.

Vi tillåter inte dessa organisationer att använda din data för sina egna ändamål eller att avslöja det till andra tredje parter utan vår tillåtelse, och vi kommer att ta till all rimlig noggrannhet för att försäkra oss om att de lagrar din data i säkert förvar.

Vi säljer inte din personliga information till andra organisationer för deras användning på något sätt, inklusive deras marknadsföringsaktiviteter.

Vi kan behöva dela din information med tjänsteleverantörer som hjälper oss att leverera våra projekt, insamlingsevent och upprop (föremål för dina kommunikationspreferenser och våra interna policyn och förfaranden). Vi kräver att dessa tredje parter strikt följer våra instruktioner samt dataskyddslagar och vi kommer att försäkra oss om att lämpliga kontroller sker. Vi kan använda andra företag för tjänster som innebär behandling av din personliga data, inklusive leverans av post, e-post, behandling av kreditkortsbetalningar samt analysering av supportertrender för att stödja oss i att erbjuda dig kommunikationer som är mest lämpliga för dig och dina intressen.

Vi kommer endast att förse de företagen med den information de behöver för att leverera den specifika tjänsten och vi försäkrar om att din data är behandlad med samma nivå av noggrannhet som om vi skulle hanterat det själva. När du använder våra säkra donationssidor online går du till en säker betalningsleverantör som är godkänd av bankväsendet. När vi är skyldiga att avslöja din personliga information för att följa lagen; eller att avslöjandet är ”nödvändigt” för nationell säkerhetsbeskattning samt brottsutredning; eller när vi har ditt skriftliga godkännande. När vi behöver utföra företagsbesiktning för att försäkra oss om att individer inte använder våra tjänster för kriminella avseenden såsom penningtvätt eller bedrägeri.

Tredje parter och din data

Vissa tredje parter, i form av organisationer, samlar in data för oss likväl som för sin egen användning.

Organisationer som är tredje part som vi mottar data från är, dock ej begränsat till, följande: Virgin Money Giving, Charities Trust, Charitable Giving, Benevity och Eventbrite.

Dessa organisationer har sina egna dataskydd samt integritetspolicyn, vilka du bör vara medveten om innan du registrerar dig.

Hur länge kommer vi att lagra personlig information?

Vi kommer att lagra din personliga information i våra system så länge det är nödvändigt. Om du önskar att vi slutar skicka marknadsföringsmaterial till dig kommer vi att behålla ett register av dina kontaktuppgifter samt lämplig information som tillåter oss att fullfölja din begäran.

Arvsinkomst är avgörande för driften av välgörenhetsorganisationen. Vi kan lagra den data vi blir försedda med för obestämd tid för att genomföra administrationen av arvsinkomsten samt för att kunna kommunicera effektivt med familjerna till de personer som lämnar arvsinkomster till oss. Detta tillåter oss också att identifiera samt analysera källan till arvsinkomsterna som vi erhåller.

Vi är juridiskt skyldiga att behålla en del personlig information för att kunna fullfölja lagstadgade skyldigheter, till exempel för att stödja särskilda finansiella transaktioner.

Hur behandlar vi information som anses vara sekretess?

Under GDPR and the Data Protection Act 1998 finns det en del personliga data som anses vara sekretess.

Vi samlar inte in sekretessbelagd information (t.ex. hälsotillstånd) om inte det finns ett tydligt skäl för det – såsom deltagande i ett maraton eller liknande insamlingsevent där vi behöver denna information för att försäkra oss om att vi kan förse dig med lämpliga hjälpmedel och stöd för att möjliggöra ditt deltagande i eventet. I sådana fall kommer tydliga notiser finnas på ansökningsblanketterna för att klargöra vilken information vi behöver samt varför vi behöver det.

Vi samlar informationen för att kunna handlägga dina förfrågningar samt hålla dig uppdaterad kring vårt arbete. Till exempel gällande följande:

Handläggande av dina förfrågningar, begäran samt klagomål. Bearbetande av dina donationer. Vi bistår dig med de tjänster, produkter eller information som du har efterfrågat, såsom feedback angående fadderskap av barn. Bearbetande av Gift Aid-donationer. Kvitton på donationer (om inte du har bett oss att avstå från detta). Vi bistår dig med information angående våra aktiviteter och tjänster. Fullföljande av våra rättsliga skyldigheter och förfaranden. Hur vi personifierar våra tjänster Administrering av medlemsuppgifter. Insamlingar.

Om du är under 13 och föräldramedgivande

Vi är måna om att skydda integriteten av de unga människor som samarbetar med oss via vår hemsida och vid insamlingsevent.

Om du är 13 år eller yngre måste du få din förälders/vårdnadshavares tillstånd innan du delger personlig information på hemsidan.

Håll din information uppdaterad

Vi är skyldiga att försäkra oss om att din data är så korrekt och uppdaterad som möjligt. Därför rådfrågar vi alternativa källor för att försäkra oss om datakvalitet, t.ex. Royal Mail address files, datautreningstjänster, hemsidor och andra offentligt tillgängliga källor.

Hur behandlar vi information från jobbansökningar?

Vi kommer endast att använda informationen som du ger oss i din jobb/volontäranmälan i intresset att behandla din ansökan och för att övervaka rekryteringsstatistik.

I de fall vi behöver avslöja dina uppgifter till personer utanför vår organisation (till exempel, när vi utför bakgrundskontroller såsom referenser, professionella kvalifikationer eller kommer vi att fråga om ditt godkännande först, om det inte är så att vi lagligt sett är skyldiga att avslöja informationen.

Samtliga ansökningsdetaljer kommer att bli lagrade i vårt system till slutet av rekryteringskampanjen. Detaljer om de sökande vi inte gått vidare med kommer att bli raderade vid slutet av intervjuprocessen. Fysiska intervjuanteckningar kommer att behållas i sex månader och sedan strimlas.

Sökande som ansöker om telefonisttjänster kommer att frågas om godkännande för att finnas med i en pool för framtida akut/TV telefonupprop. Var vänlig maila oss på info@muslimaid.se om du har givit ditt godkännande och önskar att dra tillbaka det och därmed bli borttagen från poolen.

Vi behåller alltid anonym statistisk information om våra sökande för att utveckla vår rekryteringsprocess och för att bevaka jämställdhet och mångfaldighet. Detta kommer inte att innehålla någon information som skulle kunna identifiera individuella sökande.

För kandidater som vi har valt att gå vidare med skapas en personalfil som innehåller all deras rekryteringsinformation. Denna information kommer att förvaras säkert i vårt personalsystem som de kommer att ha tillgång till.

Åtkomst och uppdaterande av personliga uppgifter

Exaktheten av din individuella identifieringsinformation är viktig för oss. Vi jobbar på sätt som gör det lättare för dig att se och korrigera informationen som vi får om dig. Ändrar du din e-postadress tills dess, eller om någon av den övriga information vi har om dig är felaktig eller utdaterad, vänligen maila oss på supporter.info@muslimaid.se eller skriv till:

Dina rättigheter

Under the Data Protection Act 1998 och Dataskyddsförordningen har du följande rättigheter:

Rätten att få tillgång till din personliga information avgiftsfritt. Rätten att redigera och uppdatera din personliga information. Rätten att kräva att få din personliga information raderad. Rätten att begränsa behandlandet av din personliga information. Rätten att invända. Rätten att lämna ett klagomål (ICO).

Hur vi använder cookies (kakor)

Vi använder kakor för att förse dig med en mer personifierad webbtjänst.

Kakor är små textfiler som är placerade i din dator av de hemsidor du besöker.

De är allmänt använda för att se till att hemsidor fungerar mer effektivt för besökare, och för att förse ägarna av sidorna med information. Några av kakorna som vi använder är nödvändiga för att delar av hemsidan ska kunna fungera."