Fadder

Bli fadder

Vårt barnsponsorprogram sätter dig i kontakt med ett barn i behov av hjälp och ger dem en hjälpande hand när de växer upp.

Många barn har förlorat sina familjer på grund av krig, sjukdom eller naturkatastrofer. Sörjande och traumatiserade måste de nu klara sig på egen hand.

Många barn föds in i konflikter och fattigdom. Många av dem har förlorat sina föräldrar och andra familjemedlemmar och lever nu under så svåra förhållanden att de inte ens kan få sina grundläggande behov tillgodosedda. De saknar tillgång till viktiga mänskliga rättigheter, såsom mat, rent vatten, kläder, tak över huvudet och utbildning. I värsta fall hamnar de på gatan och riskerar att utsättas för sexuell exploatering, våld och övergrepp när de försöker hitta mat att äta. Detta är inte den barndom de förtjänar.

Oskyldiga barn lider

Barn i nöd behöver inte bara fysisk hjälp för att överleva. Känslomässigt stöd och utbildning är viktigt för en sund utveckling och en chans till en ljus framtid – särskilt för barn som har upplevt svårigheter eller växt upp i krigshärdar eller fattigdom. Dessa föräldralösa barn, oavsett om de bor hos släktingar eller ensamma, behöver säkerhet och stabilitet.

Regelbunden sponsring innebär en tillförlitlig inkomstkälla som kan användas för att betala för mat, sjukvård och utbildning.

Skänk pengar till änkor och föräldralösa barn. Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, sade: ”Jag och den som försörjer en faderlös ska vara som dessa två i Paradiset”, och han höll upp pekfingret och långfingret och lämnade ett litet mellanrum mellan dem. [Bukhari]

© Copyright 2023. Muslim Aid Sverige. All Rights Reserved.

Serving humanity since 1985.