Zakat

När du betalar zakat uppfyller du en plikt och hjälper samhällets svaga och marginaliserade.

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 12 000 kr.