Vatten

2,1 miljarder människor i världen saknar säker tillgång till rent dricksvatten. Tillgång till vatten och sanitet är ett av de största hoten för dem som lever i fattigdom i underutvecklade länder.  Alla har rätt till rent vatten, alla har rätt att leva. Donera idag.

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 500 kr.