Sadaqa Jariyah

Sadaqah jariyah är en bestående gåva. Det är en av de bästa gåvorna eftersom ni, eller era nära och kära, kan få belöning för den långt efter er död. Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, gav oss det glada budskapet att bestående gåvor kommer att gagna oss efter att vi lämnat detta liv: När en människa dör, upphör alla hennes verk utom tre: Gåvor som består, kunskap som andra har nytta av och ett rättfärdigt barn som ber för henne. [Muslim]

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 1 000 kr.