Bygg brunnar

Tillgången till rent vatten är en grundläggande rättighet som många människor världen över saknar. I de samhällen där det råder brist på rent vatten drabbas framförallt kvinnor och barn. Många tvingas vandra i timmar varje dag för att förse sina familjer med vatten. Detta går i förlängningen ut över deras levnadsvillkor så att möjligheterna till utbildning och försörjning kraftigt försämras.

 kr. 
Personlig Information

Kortuppgifter
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 15 000 kr.