Bygg brunnar

Brunnsprojekt

Abu Hurayra sade att Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, har sagt:

"När människan dör, upphör alla hennes verk utom tre: Välgörenhet som består, kunskap som andra har nytta av och ett rättfärdigt barn som ber för henne." [Muslim]

Att släcka andras törst är en god handling som ger stor belöning. Den som låter bygga en brunn belönas dessutom för detta så länge människor dricker ur den.

Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, tillfrågades om vilken sorts välgörenhet som är bäst och svarade: ”Att ge andra vatten att dricka.” [Abu Dawud]

Just nu bygger vi brunnar i Västafrika, Mali och Jemen. Att bygga en brunn kostar mellan 16 000-80 000 kr beroende på lokala kostnader och förhållanden.

När man donerar pengar för att bygga en brunn ställs man i kö. Men i allmänhet tar det inte längre än 3-6 månader att få brunnen färdigställd. När brunnen är färdig skickas en bild- eller videorapport där de olika momenten i byggandet av brunnen dokumenteras; från och med att platsen väljs ut och fram till dess att byborna inviger brunnen.

Donerar man pengar så att det räcker till att bygga en hel brunn får man själv välja namn på brunnen. Donerar man mindre än så går pengarna till en gemensam pott där brunnar byggs under namnet ”A Generous Donor”.

Bygg en brunn åt en avliden släkting eller vän

Det går också bra att låta bygga en brunn för någon annan. Om du till exempel har en släkting som har dött kan du betala för en brunn med avsikt att belöningen ska ges till den avlidne. Aisha, må Gud vara nöjd med henne, sade:

En man sade till Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom: ”Min mor avled plötsligt och jag tror att om hon fortfarande hade kunnat tala hade hon skänkt något till välgörenhet. Belönas hon om jag skänker något i hennes ställe?” ”Ja”, svarade han. [Bukhari & Muslim]

Tillgången till rent vatten är en grundläggande rättighet som många människor världen över saknar. I de samhällen där det råder brist på rent vatten drabbas framförallt kvinnor och barn. Många tvingas vandra i timmar varje dag för att förse sina familjer med vatten. Detta går i förlängningen ut över deras levnadsvillkor så att möjligheterna till utbildning och försörjning kraftigt försämras.

© Copyright 2023. Muslim Aid Sverige. All Rights Reserved.

Serving humanity since 1985.