Somalia

somalia_eduMuslim Aid har arbetat i Somalia sedan 1993 och drivit projekt inom områden som hälsa, vatten och sanitet, utbildning samt främjande av ekonomisk egenmakt (från engelskans economic empowerment) bland annat genom kompetensutveckling och yrkesutbildning. Målsättningen är att tackla de grundläggande orsakerna till fattigdom och ge människor de verktyg de behöver för att förbättra sin egen livssituation.

Somalia har präglats av oroligheter sedan början av 1990-talet. Ekonomisk nedgång och upplöst social infrastruktur har lett till att skolor och sjukhus rivits, övergivits eller konfiskerats. I ett land där endast 42 procent av barn i skolålder faktiskt går i skolan har Muslim Aid satsat extra på just utbildning. Våra projekt har lett till att fler än 8000 barn nu får gå i skolan. Utöver utbildning så har Muslim Aid även satsat extra på hälsa genom att stärka den lokala sjukvården och särskilt dess förmåga att diagnostisera tuberkulos (tbc) och patienter som utvecklat resistens mot tbc-medicin.

Arbetet utgår från vårt fältkontor i Mogadishu och filialerna i Somaliland och Puntland. Under 2015 verkade Muslim Aid i tio regioner i Somalia, bland andra nedre Juba, Gedo, Bakool, Nugaal, Sanaag och Bari. Några av höjdpunkterna från det gångna året inkluderar:

Över 130000 människor drog nytta av våra hälsokliniker för kvinnor och barn som erbjuder hjälp med diagnos, provtagning och kosttillskott för undernärda mödrar och barn.

544 tuberkulospatienter fick behandling och kunde återförenas med sina familjer.

I Puntland startades ett försörjningsprojekt där en första grupp om 60 kvinnor fått möjlighet att utbilda sig inom skrädderi för att kunna tjäna sitt eget uppehälle.

Genom Rainbow Family sponsrades 54 barn som nu kan fortsätta studera.

Över 50000 människor nåddes även av vår säsongskampanj under Ramadan, genom Zakat-al-fitr och Qurbani.

Fokus på vatten

Förutom att fortsätta vårt arbete inom till exempel hälsa och utbildning så satsar Muslim Aid under 2016 särskilt på olika vattenprojekt. Klimatförhållandena i Östafrika pendlar mellan extremer. I början av året hotades befolkningen av svår torka bara för att i maj drabbas av översvämningar. Under dessa förhållanden kan tillgång till rent vatten vara livsavgörande. Muslim Aid siktar därför på att borra flera djupa brunnar och därmed säkra vattentillförseln för hundratusentals människor.