Långsiktig uppbyggnad och nödhjälp

Pakistan har haft en av de mest turbulenta historierna av alla sydasiatiska länder. Två av de mest anmärkningsvärda katastroferna har varit det afghanska kriget 1985 då nästan 3 miljoner afghanska flyktingar flydde till Pakistan och det pågående våldet i tvisten om Kashmir.

Den 8 oktober 2005 drabbade en jordbävning norra delen av Pakistan. Över 70.000 människor miste livet, ytterligare 70.000 skadades och 3,2 miljoner blev hemlösa. Förstörda vägar och infrastruktur samt att risken för stenras i otillgängliga bergstrakter innebar att hjälporganisationer möttes av en svår utmaning.

Landet har även drabbats av svåra översvämningar, som i augusti 2015, och Muslim Aid har då gjort insatser vid sidan av redan pågående långsiktiga projekt. Det långsiktiga arbetet fokuserar bland annat på vatten och renhållning, hälsa och hygien, boende samt utbildning.