Adressen och telefonnumret till vårt kontor hittar du längst ner på sidan.

E-post: fornamn.efternamn@muslimaid.se

Imadur Rahman – Styrelseordförande

Kajs Atallah – Team leader

Nazifa Hussain – Media- och kommunikationsansvarig

Tahani Ibrahim – Evenemang- och volontärsamordnare