Långsiktigt arbete världen över

Med insatser i över 70 länder i Afrika, Asien och Europa arbetar Muslim Aid för att hjälpa utsatta människor att ta sig ur lidandet som naturkatastrofer eller avsaknaden av livsnödvändigheter innebär. Vi hjälper alla behövande, oberoende av religion, kön, etnisk och politisk tillhörighet. Vårt huvudsakliga arbete är inriktat på akuta insatser i nödsituationer, men vi arbetar även med större strategiska insatser för att bekämpa fattigdom. För att människorna vi arbetar med inte ska behöva vara beroende av hjälporganisationer driver vi projekt som syftar till långsiktigt hållbara lösningar, med fokus på utbildning, arbetsträning, vattenrening, sjukvård och hälsa samt inkomstgenererande  projekt.

Klicka på länkarna i menyn till höger för att lära dig mer om några av de projekt Muslim Aid driver runtom i världen.

Du kan även läsa mer om pågående nödinsatser under fliken “Kampanjer” i menyn högst upp på sidan.