£0.000

Stöd ett barn genom

 

rbfdrop_smMuslim Aid tror starkt på att barnen är vår framtid. Att utbilda barn och förbättra deras hälsa ger dem möjligheten att ta sig ur fattigdom och förlita sig på sin egen förmåga. Det här ger framtida generationer verktygen de behöver för ökad självständighet och högre ambitioner. Därför tycker vi på Muslim Aid att det är viktigt att investera i barns drömmar och vi har startat Rainbow Family-programmet för att ge utsatta barn en skjuts i livet.

Ladda ner vår anmälningsblankett genom att klicka på droppen till höger. Skriv ut blanketten och följ instruktionerna för att fylla i den. Skicka sedan in den påskrivna blanketten till oss, så sätter vi igång arbetet med att länka samman dig med ett fadderbarn så snart vi fått din ansökan.

Vad gör Rainbow family unikt?

Ett barns välfärd handlar inte bara om utbildning utan även om tillgång till mat, kläder och bra sjukvård. Vår fadderverksamhet Rainbow Family tar detta i beaktande och erbjuder individuellt anpassat stöd baserat på varje barns speciella behov och förutsättningar. Rainbow innefattar:

 • Utbildning – med målet att hjälpa barnen att ta sig ur fattigdom och växa till lokala ledargestalter
 • Sponsring genom vilken pengar går direkt till barnen och deras föräldrar
 • Allmänna donationer som samlas in för att täcka avslutade fadderskap så att barnen får fortsatt stöd utan avbrott. Pengar från denna allmänna fond går även till projekt i det lokala samhället.
 • Långsiktigt åtagande där stöd ges till barnen genom hela skolgången.
 • Mer än bara pengar i handen –
 • Omsorg och stöd som är skräddarsytt för varje enskilt barns behov i olika länder
 • Mentorer som hjälper barnen att hantera personliga problem. Mentorerna är antingen anställda av Rainbow family eller professionella volontärer
 • Psykologhjälp för de barn som bor i krigsdrabbade länder; i t ex palestinska Gaza så hålls särskilda sammankomster där man behandlar trauman
 • Samarbeten med lokala aktörer för att kunna erbjuda familjer tillgång till särskilda tjänster; t ex samarbete med vårdgivare till vilka barnen får tillgång och där vårdkostnaden täcks av sponsorbidrag
 • Särskilda center som anlagts för att fungera som nav för Rainbow family-barnen; i t ex Palestina, Pakistan och Sierra Leone
 • Aktiviteter utanför skolan där barnen får möjlighet till vidare utveckling ur såväl personlig som utbildningssynpunkt

Frågor och svar

Hur långt är fadderskapet?

Rainbow family-programmet avser långsiktigt stöd till barn över hela världen och fadderskapet kan pågå tills barnet fyller 18 eller till och med en första universitetsexamen. Om du inte kan fortsätta, säg till i förväg så att vi kan para ihop ditt fadderbarn med en annan givare.

Vad får jag som Rainbow family-fadder?

Först får du ett välkomstbrev med ett foto på ditt fadderbarn. Sedan följer årliga uppdateringar om hur dina pengar kommer till användning och vilken skillnad de gör. På det här sättet kan du följa ditt fadderbarns utveckling. Självklart får du meddelanden från ditt fadderbarn, till exempel ett brev, en teckning eller ett fotografi, allt efter barnets förmåga. Det betyder att varje meddelande är unikt. Eftersom du kan skicka meddelanden till ditt fadderbarn har du även möjligheten att hålla kontakten med både barnet och dess familj.

Kan jag kontakta mitt fadderbarn?

Ja, du kan kommunicera med ditt fadderbarn genom brev och e-post. Muslim Aid kommer även vidarebefordra gåvor* till ditt fadderbarn. Om du säger till i förväg så kan det gå att anordna ett besök, kontakta oss för mer information om detta.
* Endast om säkerhetsläget tillåter. Portot står faddern för.

Hur lång tid tar det innan Muslim Aid kontaktar mig om mitt fadderbarn?

Vårt Rainbow family-team kommer tilldela dig ett barn inom 2-4 veckor från dess att vi mottagit din första inbetalning. Du får då ett introduktionsbrev som innehåller ett foto och några korta detaljer om barnet tillsammans med instruktioner om hur ni kan börja kommunicera med varandra.

Kan jag välja vilket barn jag vill bli fadder till?

Vi tillåter att blivande faddrar väljer vilket land barnet ska komma ifrån och de kan även ange åldersgrupp och kön. Vi tillåter inte val utifrån bilder och ser gärna att blivande faddrar väljer att ge sitt stöd till de barn som har störst behov av hjälp.

Kan jag bli fadder åt ett föräldralöst barn?

Rainbow family-programmet stödjer föräldralösa och behövande barn. Du kan ange att du vill stödja ett föräldralöst barn när du ger din gåva. Observera att ett föräldralöst barn är ett barn som förlorat antingen en eller båda sina föräldrar. Bland behövande barn räknas de som har båda sina föräldrar men lever i extrem fattigdom.

Vad får mitt fadderbarn för pengarna som jag ger?

Första prioritet är att barnet får en utbildning. Utöver detta så så kan barnet och dess familj, beroende på behov, få något av följande:

 • Utbildningsbidrag, i form av skolavgifter, skolböcker, skoluniform, skolmaterial eller transportkostnader
 • Sjukvård, som undersökningar eller behandling
 • Mentorskap från vår personal eller utflykter
 • Psykologisk eller social hjälp
 • Kläder
 • Mat
 • Presenter

Om jag inte kan åta mig ett helt fadderskap, kan jag stödja Rainbow family på något annat sätt?

Med minimibeloppet på cirka 330 kronor per månad stödjer du ett barn och dess familj. Det finns även en allmän fond som du kan donera till. Den här fonden används för att finansiera projekt som stödjer barn i Rainbow family och deras samhällen.

Hur mycket av mina pengar går till mitt fadderbarn?

För varje donerad krona går 85 öre direkt till att stödja barnet. 15 öre går till att täcka de kostnader utan vilka personal och mentorer inte skulle kunna besöka barnet hemma och i skolan, följa upp barnens skolgång och samla in rapporter åt de som donerat pengar.

Jag har fler frågor – vem kan jag tala med?

Vårt Rainbow family-team sitter i England och tar gärna emot dina frågor om vårt arbete och fadderskap. Du kan skriva till dem på engelska på följande adress. Om du vill tala med någon på svenska så får du gärna kontakta oss på kontoret i Stockholm, telefonnummer 011-613 33. Har vi inte svaret på din fråga så tar vi reda på det åt dig.

Aminatas berättelse

Aminata är sex år och bor i Sierra Leone tillsammans med sin pappa som är gammal och för svag för att arbeta. Som fyraåring fick Aminata svåra brännskador på händerna, men hennes pappa hade inte råd att ge henne den vård hon behövde. Tack var Rainbow family mår Aminata nu mycket bättre.

Hon har fått medicinsk vård och kan använda sina händer igen. Hon har även fått hjälp att lära sig skriva. Aminata går nu i första klass och säger: ”jag skulle vilja bli sjuksköterska så att jag kan rädda andra människors liv precis som jag blivit räddad.” Tack vare Rainbow family vågar hennes pappa hoppas på att dotterns dröm kommer gå i uppfyllelse.