Bangladesh

Hand Washing Day - Bangladesh

Sedan grundandet har Bangladesh drabbats av otaliga natur- och av människan orsakade katastrofer. Landet hör alltjämt till ett av de fattigaste i världen, med uppskattningsvis en tredjedel av befolkningen levande i fattigdom.

I Bangladesh kretsar våra projekt bland annat kring vatten och sanitet, hälsa och hygien, boende samt utbildning.

Vi hoppas att inom kort kunna presentera en mer ingående beskrivning av projektarbetet på svenska. Under tiden kan du läsa mer om vårt arbete i Bangladesh på Muslim Aid UKs hemsida.